• Tính từ

    (nói về chiếc tàu) đi về miền hạ lưu, xuôi
    Phản nghĩa Montant

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X