• Danh từ giống cái

    (nghệ thuật) buổi họp giới thiệu (một tác phẩm)
    Bài (báo) giới thiệu (sau buổi họp giới thiệu)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X