• Tính từ

  Hà tiện
  (nghĩa bóng) dè sẻn, keo kiệt
  Phản nghĩa Dépensier, dissipateur, gaspilleur, généreux, large, prodigue. Fertile, fécond
  Danh từ
  Kẻ hà tiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X