• Ngoại động từ

  Báo cho biết
  Avertir ses amis d'un changement d'adresse
  báo cho các bạn biết việc đổi địa chỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X