• Ngoại động từ

  Làm cho thành mù
  Làm lóa mắt
  Làm cho mù quáng
  Bịt
  Phản nghĩa Dessiller, ouvrir ( les yeux). Eclairer, guider

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X