• Ngoại động từ

  Làm cho nhu nhược yếu ớt
  L'oisiveté aveulit l'homme
  ăn không ngồi rồi khiến người ta thành nhu nhược yếu ớt
  Phản nghĩa Endurcir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X