• Danh từ giống đực

    (hàng hải) tàu hộ tống
    (hàng hải) (sử học) tàu chở thư

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X