• Danh từ giống đực ( số nhiều ayants cause)

    (luật học, (pháp lý)) người được quyền kế tục

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X