• Thán từ

    Ô hay!, quái chưa!
    Mặc kệ!, kệ!, úi chà!

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X