• Danh từ giống cái

  (hàng hải) thùng gỗ
  (hàng hải) tiếng lóng, biệt ngữ nước
  (tiếng lóng, biệt ngữ) trường hàng hải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X