• Ngoại động từ

    Rải đá balat (đường sắt)
    (hàng hải) điều chỉnh ngăn nước dằn (của tàu)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X