• Tiêu bản:Bambou

  Danh từ giống đực
  Tre; trúc; nứa; bương; luồng...
  Gậy trúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X