• Danh từ giống đực

  (y học) băng
  Bandage amovible
  băng tháo được
  Đai (cao su, sắt, ngoài vành bánh xe); săm lốp
  Bandages métalliques d'une charrette
  đai sắt ở vành bánh xe bò
  Sự căng, sự giương (cung...)
  (y học; từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự băng bó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X