• Danh từ giống cái

    Cờ đuôi nheo (treo lên cột buồm, đầu ngọn giáo...)
    Băng khẩu hiệu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X