• Danh từ giống cái

    Ngân hàng
    (đánh bài) (đánh cờ) tiền láng (của nhà cái)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X