• Danh từ giống đực

    (sử học) lệnh cho bán rượu
    (sử học) quyền ưu tiên bán rượu (của chúa phong kiến)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X