• Danh từ

  Người lội bì bõm
  Danh từ giống đực
  ( hóa học) bình khí lội
  (kỹ thuật) cột khí lội
  Danh từ giống cái
  Quần yếm cộc (của trẻ em)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X