• Danh từ giống cái

    (thông tục) râu
    (thông tục) mật thám; cảnh sát mật

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X