• Tính từ

  Bị chắn
  Rue barrée
  đường phố bị chắn
  (có) gạch ngang, bị gạch chéo
  Chèque barré
  tấm séc gạch chéo
  (Dent barrée) (y học) răng chân chĩa (khó nhổ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X