• Tính từ

  Xem barycentre
  Coordonnées barycentriques
  tọa độ trọng tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X