• Danh từ giống đực

  Đất trũng
  Chỗ cạn (sông)
  (y học) đáy trũng
  Phản nghĩa Hauteur, sommet
  ( số nhiều) tầng lớp dưới của xã hội; khu người nghèo (ở một thành phố)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X