• Danh từ giống đực

    Bức đắp nổi thấp; bức chạm nổi thấp, bức khắc nổi thấp
    Phản nghĩa Haut-relief, ronde-bosse

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X