• Tính từ

  Xem base 1, 6
  Corpuscule basal
  (giải phẫu) tiểu thể đáy
  Métabolisme basal
  (sinh vật học) chuyển hóa cơ sở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X