• Danh từ giống đực

    Tiền đò
    Sự chở thuyền thoi (từ tàu này sang tàu khác hay từ tàu vào đất liền)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X