• Danh từ giống đực

  Sự ba hoa; lời nói ba hoa
  Phản nghĩa Mutisme, silence
  Sự bép xép; lời bép xép, lời mách lẻo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X