• Danh từ giống đực ( không đổi)

    (săn bắn) hiệu kèn đúng hướng (báo hiệu chó chạy đúng hướng)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X