• Danh từ giống đực

    (nông nghiệp) vồng cày (giữa hai đường cày)
    Tiền đúc lẻ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X