• Danh từ giống đực

  Sự ném bom, sự oanh tạc; sự bắn phá
  Bombardement stratégique
  sự ném bom chiến lược
  Bombardement cathodique
  (vật lý học) sự bắn phá catôt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X