• Nội động từ

  Đậu trên cành (chim)
  Ngoại động từ
  Phân nhánh (phân đường ống chính thành nhiều nhánh con)
  Mắc, nối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X