• Danh từ giống cái

    Cây bụi (làm thành tầng cây dưới rừng)
    Vùng đất toàn cây bụi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X