• Danh từ giống đực ( không đổi)

  Tàu phá băng
  Brise-glace Lénine
  tàu phá băng Lê-nin
  Mỏm phá băng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X