• Danh từ giống đực

  (thực vật học, giải phẫu) hành
  Plantes à bulbe
  những cây thân hành
  Bulbe olfactif
  hành khứu giác
  (giải phẫu) hành não (cũng bulbe rachidien)
  (kiến trúc) vòm bát úp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X