• Danh từ giống cái

  (tôn giáo) sắc lệnh (của giáo hoàng)
  (sử học) ấn (buộc vào văn bản)
  Bọt
  Bọng nước (ở da)
  Danh từ giống đực
  Giấy buyn (loại giấy thô, màu vàng nhạt)
  Tính từ ( không đổi)
  Papier bulle
  ) giấy buyn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X