• Danh từ giống đực

  Bàn viết
  Bàn giấy, phòng làm việc
  Phòng, sở, ty, cơ quan
  Ban chỉ đạo (một hội đồng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X