• Tính từ

  Papier buvard
  ) giấy thấm
  Danh từ giống đực
  Giấy thấm
  Tấm lót tay có giấy thấm (ở bàn viết)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X