• Để sửa một trang bài viết trong BaamBoo-Tra Từ chỉ cấn nhấp chuột vào:

  • Sửa đổi trên đầu để sửa đổi trang
  • liên kết [sửa] để sửa từng đề mục.
  Chú ý: nếu bạn chưa bao giờ thử sửa một trang, xin mời vào Chỗ thử mã BaamBoo-Tra Từ. Tại chỗ thử này, bạn có thể thử các mã trang trí giới thiệu ở dưới đây.
  - Sau khi soạn xong, nhấn nút Xem thử trước để kiểm tra lỗi. Khi đã vừa ý, nhấn nút Lưu thông tin. Nếu có thể, xin viết vắn tắt nội dung sửa đổi vào ô Tóm lược.
  - Để cho thuận tiện, bạn có thể sao chép và dán văn bản sang trình soạn thảo văn bản ưa thích của bạn (ví dụ Notepad) để sửa đổi và kiểm tra lỗi chính tả. Rồi sau đó dán ngược trở lại vào trong trình duyệt để xem trước. Bằng cách này, bạn có thể giữ được bản sao lưu lại trong máy của mình mà chính bạn là tác giả. Hơn nữa, bằng cách này, bạn có thể thực hiện việc sửa đổi mà không cần nối mạng liên tục.

  Mã BaamBoo cơ bản cho bài viết

  Sau đây là một số mã BaamBoo-Tra Từ đơn giản và thông dụng. Các mã này thường được hỗ trợ bởi các nút ở hộp soạn thảo. Bạn có thể mở trang ày trong một cửa sổ khác của trình duyệt để tham khảo và thử các mã này tại Chỗ thử mã Baamboo-Tra Từ.

  • Liên kết tới bài khác

  Các bạn cũng có thể ấn vào nút Ab trên hộp soạn thảo để đến phần liên kết

  Các bài viết ở BaamBoo đều thường chứa các khái niệm có chứa đường liên kết đến bài viết khác. Mã BaamBoo-Tra Từ sử dụng để tạo liên kết đó là hai dấu ngoặc vuông:

    [[khái niệm]]
  

  Trong đó khái niệm là tên khái niệm và cũng là tên bài viết sẽ được liên kết tới. Ví dụ mã sau:

    [[vật lý học]]
  

  Cho ra

    vật lý học
  
  Chú ý: Nếu liên kết hiện ra màu đỏ, nghĩa là trong BaamBoo tiếng Việt chưa có bài nào với tên như vậy. Nếu liên kết hiện ra màu xanh, nghĩa là đã có bài như vậy rồi.
  • Viết đậm, viết nghiêng
  Để viết nghiêng, dùng 2 dấu phẩy trên (dấu nháy):
    ''chữ cần viết nghiêng''
  

  Ví dụ mã sau:

    ''vật lý học''
  

  Cho ra

    vật lý học
  
  Để viết đậm, dùng 3 dấu phẩy trên:
    '''chữ cần viết đậm'''
  

  Ví dụ mã sau:

    '''vật lý học'''
  

  Cho ra

    vật lý học
  
  Để viết vừa đậm vừa nghiêng, dùng 5 dấu phẩy trên. Xem thêm BaamBoo-Tra Từ: Cẩm nang về văn phong để biết các tình huống sử dụng chữ nghiêng và chữ đậm.

  Xuống hàng

  Khi viết mã BaamBoo-Tra Từ, nếu bạn xuống 1 hàng, kết quả hiển thị sẽ vẫn cùng dòng. Muốn hiển thị xuống hàng, ví dụ viết đoạn văn mới, xin xuống hàng 2 lần khi viết mã khi viết mã BaamBoo-Tra Từ:

  Ví dụ: Đoạn 1 Đoạn 2 sẽ cho:

    Đoạn 1
  
    Đoạn 2
  
  • Mục
  Một bài viết dài nên được chia làm nhiều mục. Việc chia thành các mục giúp làm bài viết có cấu trúc hợp lý, độc giả dễ theo dõi, đồng thời việc sửa đổi thuận tiện do chỉ cần ấn vào nút [sửa] của mục để sửa mục này thay cho sửa cả bài.
  Thông thường, chúng ta thêm một mục trong bài bằng cách viết hai dấu bằng vào đầu và cuối đoạn cần làm đề mục
    ==Tên mục==
  

  Ở trên đầu của mục; trong đó Tên mục là tên của mục.

  Nếu muốn thêm mục con của mục, viết thêm dấu "=" vào hai bên tên mục con. Ví dụ:
    ===Tên mục con===
  

  hay

    ====Tên mục con của mục con====
  
  

  Xem Baamboo-Tra Từ: Cẩm nang về văn phong để biết thêm cách dùng đề mục trong cấu trúc của bài.

  Liên kết ngoài

  Muốn tạo trong bài viết một liên kết đến trang mạng bên ngoài, dùng mã:
    [http://trang_mạng_ngoài Mô tả về trang đó]
  

  Ví dụ:

    [http://tratu.baamboo.com Trang chủ của Baamboo]
  

  sẽ cho:

    Trang chủ của Baamboo
  

  Mã Baamboo nâng cao cho bài viết

  Các mã Baamboo trong mục này giúp người viết thực hiện được thêm các trình bày nâng cao cho bài viết. Chúc mừng bạn đã đọc đến các hướng dẫn này.
  • Danh sách liệt kê

  Để tạo các danh sách liệt kê, xin chú ý dùng hai mã cơ bản sau:

  -Liệt kê hoa thị Dạng liệt kê này dùng ký tự "*" viết ở đầu dòng. Ví dụ: *ý 1

  *ý 2 sẽ cho:

  • ý 1
  • ý 2

  Liệt kê số Dạng liệt kê này dùng ký tự "#" viết ở đầu dòng và cho ra số thứ tự. Ví dụ: #ý 1

  #ý 2 sẽ cho:

  1. ý 1
  2. ý 2

  Chữ nằm giữa

  Dùng kết hợp
  .

  Ví dụ: <center>Đoạn văn nằm ở giữa</center> sẽ cho:

  Đoạn văn nằm ở giữa

  Chữ nhỏ/to Dùng kết hợp cho chữ nhỏ và cho chữ lớn. Ví dụ:

    Chữ nhỏChữ to
  

  sẽ cho:

    Chữ nhỏ và Chữ to
  

  Gạch dưới, gạch xóa

  Dùng kết hợp cho chữ gạch dưới và hay cho chữ gạch ngang. Ví dụ:

    <u>gạch chân</u> và <s>gạch ngang</s> và <del>gạch xóa</del>
  

  sẽ cho:

    gạch chângạch nganggạch xóa
  

  Che không hiển thị

  - Có thể viết trong mã nguồn của bài viết các chú thích mà không cho hiển thị ra sau khi lưu. Dùng kết hợp <!-- và -->. Ví dụ:

    <!-- xin cho biết nguồn tham khảo của đoạn này -->
  

  Sẽ khiến toàn bộ dòng trên không hiện ra trong bài viết.

  Mặc dù các chữ không hiện ra trong bài viết, những người soạn thảo bài sẽ đọc được trên mã nguồn của bài khi sửa bài.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X