• Danh từ giống cái

  Cây sậy
  Cái gậy
  Cái côn (tập thể thao)
  Ống thổi thủy tinh
  Mây đan mặt ghế
  (khoa đo lường) can (đơn vị chiều dài xưa, bằng từ 1, 71 đến 2, 98 m)
  Danh từ giống cái
  Bình chở sữa (vùng Noóc-măng-đi ở Pháp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X