• Danh từ giống đực

    (động vật học) đà điểu úc cổ trụi
    (quân sự) chùm lông mũ (của học sinh trường Xanh Xia)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X