• Danh từ giống đực

    (ngành in) ô chữ (ở hộp chữ in)
    Lỗ chảy (ở lò tinh luyện kim loại)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X