• Tính từ

  Ăn da
  (nghĩa bóng) châm chọc chua cay
  Phản nghĩa Bienveillant
  Danh từ giống đực
  Chất ăn da
  Danh từ giống cái
  (vật lý học) mặt tụ quang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X