• Động từ

    Cái ấy, việc ấy
    (thân mật, nghĩa xấu) con người ấy

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X