• Ngoại động từ

  Kiểm duyệt
  (chính trị, tôn giáo) thi hành kỷ luật, khiển trách
  (từ cũ, nghĩa cũ) chỉ trích, phê phán
  Phản nghĩa Approuver, flatter; louer, vanter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X