• Ngoại động từ

    (thân mật) xáo lộn
    Phản nghĩa Conserver, maintenir

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X