• Danh từ giống đực

  Chữ số
  Con số; số
  Mật mã; bộ phận mật mã (ở bộ (ngoại giao)...)
  Dấu tên (gồm các chữ đầu tên người viết lồng nhau, ghi lên quần áo cho khỏi lẫn...)
  Ý nghĩa sâu xa, ý nghĩa thầm kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X