• Phó ngữ

  (từ cũ, nghĩa cũ) trước đây
  Danh từ giống đực
  (từ cũ, nghĩa cũ) quý tộc bị mất quyền (trong cách mạng Pháp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X