• Danh từ giống đực

  điện ảnh, chiếu bóng, xi nê
  Cinéma d'amateur
  điện ảnh không chuyên
  Cinéma documentaire
  điện ảnh tư liệu
  Cinéma à télévision
  điện ảnh truyền hình
  Rạp chiếu bóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X