• Danh từ giống đực

    Sự cắt (bằng kéo)
    (kỹ thuật) sự cọ mòn lẫn nhau (của hai mảnh kim loại tiếp nhau)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X