• Danh từ giống cái

  Thành, thành trì
  La citadelle de Hanoi
  thành Hà Nội
  Genève citadelle du protestantisme
  Giơ-ne-vơ, thành trì của đạo tin lành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X