• Ngoại động từ

  Rào quanh
  (nghĩa rộng) kết thúc, chấm dứt
  Clôturer une discussion
  kết thúc cuộc tranh luận

  Nội động từ

  đóng cửa
  Restaurant qui clôture
  hàng cơm đóng cửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X