• Danh từ giống cái

  Rào song, rào thưa
  Chấn song đá
  Hàng cửa song (trên gác nhà thờ)
  Phản nghĩa Fermé, plein

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X